ข้อมูลทั่วไป

Demo

ข้อมูลองค์กร,ประวัติ,การบริการ,หน่วยงานภายใน

read more

ระบบข้อมูล

ข้อมูลสถิติ,สถิติผู้ป่วย,รหัสโรคที่พบบ่อย,รายงานต่างๆ

read more

ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ

ภาพกิจกรรม

ภาพฉลองศาลาหลวงปู่แสนสุข ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
นายแพยท์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี นำทีมเจ้าหน้าที่สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีอุปการะคุณ ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่7และ8 มกราคม 2557
กีฬาสีภายใน โรงพยาบาลกุมภวาปี ณ 26 ธันวาคม 2556
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกุมภวาปีร่วมกับโรงพยาบาลกุมภวาปี มอบพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นขัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย
งาน พ.ร.บ.รถโรงพยาบาลกุมภวาปีได้รางวัลชมเชยในงานมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัติโนมัติ ประจำปี 2555
“ราตรีสีขาว” วันการพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลกุมภวาปี 21 ตุลาคม 2556

Link หน่วยงาน