ข้อมูลทั่วไป

Demo

ข้อมูลองค์กร,ประวัติ,การบริการ,หน่วยงานภายใน

read more

ระบบข้อมูล

ข้อมูลสถิติ,สถิติผู้ป่วย,รหัสโรคที่พบบ่อย,รายงานต่างๆ

read more

ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ

ภาพกิจกรรม

ภาพฉลองศาลาหลวงปู่แสนสุข 7 มีนาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

นายแพยท์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี นำทีมเจ้าหน้าที่สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีอุปการะคุณ ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่7และ8 มกราคม 2557

กีฬาสีภายใน โรงพยาบาลกุมภวาปี ณ 26 ธันวาคม 2556

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกุมภวาปีร่วมกับโรงพยาบาลกุมภวาปี มอบพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นขัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย

งาน พ.ร.บ.รถโรงพยาบาลกุมภวาปีได้รางวัลชมเชยในงานมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2555

“ราตรีสีขาว” วันการพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลกุมภวาปี 21 ตุลาคม 2556

งานวันเกษียณอายุราชการ นายโกสินทร์ แสงแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 โรงพยาบาลกุมภวาปี

โครงการปลูกต้นพะยูง ณ บริเวณสถานีตำรวจทางหลวงอุดรธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาบริบาลผู้พิการสู่สังคมยังยืน ปีงบประมาณ 2556

 

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนกุมภวาปี มอบพานดอกไม้ให้กำลังใจผู้ป่วยที่ตึกศัลยกรรมและตึกอายุรกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแม่ตัวอย่างและมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน

ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลกุมภวาปี

ประมวลภาพ ผ้าป่าสามัคคีจัดหาเครื่องมือแพทย์

โครงการพัฒนาระบบการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2556

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555

ยินดีต้อนรับ ผ.อ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

Link หน่วยงาน